Over Circling

Circling is een meditatie-in-relatie. Je ontwikkelt en gebruikt al je zintuigen om je te verbinden met de belevingswereld van een ander, en hem of haar écht te zien, in dit moment. We trainen hierbij onze nieuwsgierigheid en onze wil om onszelf en anderen beter te begrijpen. Daarbij worden de (voor-)oordelen doorbroken die we ten opzichte van anderen hebben. Het is een oefening in ontmoeten met een open hart.

circles 40bDaarnaast is het een zeer effectieve methode om je eigen patronen en ‘blinde vlekken’ in een veilige omgeving aan het licht te brengen. In Circling zijn door de maatschappij als ‘negatief’ bestempelde emoties dan ook expliciet welkom. De ervaring van ‘werkelijk door de ander gezien worden’ blijkt voor deelnemers vaak een groot cadeau. Als een hele groep zich op een meditatieve/geconcentreerde manier op een deelnemer richt, werkt dit nog veel sterker. Het voelt of de maskers die we in ons dagelijks leven dragen afvallen. Hiernaast zie je een (onvolledig, maar toch erg mooi) lijstje met mogelijke effecten van Cirlcing. 

Vaak blijkt de practice van Circling grote verandering te brengen in de levens van degenen die dit regelmatig beoefenen. Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, intieme relaties, familie, vriendschappen, zakelijke relaties, gezinsleven. Ook komen in Circling vaak bijzondere talenten aan het licht, zoals bijvoorbeeld hoge sensitiviteit, een groot vermogen tot empathie of talent voor leiderschap. De Circling community is een prachtig platform om deze talenten tot bloei te brengen.

Wat is het niet?

Het grote verschil met bijvoorbeeld allerlei vormen van therapie is dat we geen intentie hebben om iets te veranderen: alles wat zich voordoet vertrouwen en verwelkomen we, ook (juist!) als het oncomfortabel is. Het paradoxale is dat verandering vaak ontstaan vanuit de acceptatie en erkenning van wat er is. Daarnaast is in Circling iedereen gelijk (ook de facilitator neemt deel aan het proces) en wordt iedereen geacht voor zichzelf te kunnen zorgen (in plaats van dat de therapeut voor de client zorgt): het is ‘spelen voor volwassenen’.

Hoe werkt een Circle?

Circles bestaan meestal uit 5-8 mensen. Nadat bepaald is wie geCircled gaat worden, gaan de andere deelnemers in een hoefijzervorm om de ‘Circlee’ heen zitten. Zo kan iedereen elkaar goed zien. Er wordt begonnen met een korte meditatie om je in contact met jezelf te brengen. Daarna volgt het contact met de anderen in de Circle en begint het ‘echt’. In jouw Circle doe je zelfonderzoek (Hoe gaat het NU met mij?). Daarbij delen de anderen in je Circle welke impact je op hen hebt. Deze feedback is anders dan dagelijkse feedback omdat iedereen zich zijn of haar eigen beleving ’toeëigent’: zonder projecties en advies, maar mét oprechte aandacht voor jou. De facilitator begeleidt de Circle door vragen te stellen, mensen uit te nodigen iets te vertellen over hun ervaring, en eventueel de Circle meer in het hier en nu te brengen, of te pauzeren wanneer er veel input komt. Het enige doel is om ‘gedeelde werkelijkheid’ te creëren over hoe het is om jou te zijn. 

Op de Agenda-pagina wordt uitleg gegeven over de soorten workshops die we aanbieden: avonden, dagen en weekends. Soms zijn er speciale workshops waarin Circling met een andere methode wordt gecombineerd, zoals massage, beweging, stem- of ademwerk.

Voor wie is Circling geschikt?

Iedereen die geïnteresseerd is in authentieke communicatie. Ervaring met Circling, meditatie of persoonlijke ontwikkeling is niet nodig. De intentie een open geest en hart te hebben is voldoende. Sta je onder behandeling van een psychiater of ben je anderszins psychisch kwetsbaar, dan zouden we het bijzonder op prijs stellen als je vooraf contact met ons opneemt.